دبستان پسرانه کوروش کرج

کرج
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
مهرشهر بلوار شهرداری نبش خیابان 201
02634116334
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه