دبستان پسرانه گلستان ایثار کرمان

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان مطهری، ضلع جنوبی پارک مطهری ضلع جنوبی میدان
03432513314
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه