دبستان پسرانه یگانه تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان ستارخان-خیابان نیایش - روبروی بیمارستان
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه