دبيرستان دوره دوم پسرانه شاهد انصارالمهدی ورامین

تهران تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
ورامین،میدان راه آهن،خیابان سینما
02136266062
همکلاسی
تعداد کلاس: 9
سال تاسیس: 1373
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 1990

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه