دبیرستاندخترانه دوره دوم ستارگان باغ بهادران

باغ بهادران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - باغبهادران - خیابان جامی - جنب آموزش و پرورش
03152504564
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه