دبیرستاندوره اول پسرانه فرنو قدس

قدس
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
تهران - شهرستان قدس - میدان امام حسین (ع) - کوچه فرنو - بن بست نسترن چهارم
02146822246
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه