دبیرستان دخترانه غیردولتی حضرت‌ فاطمه‌ زهرا‌ (س) اهواز

خوزستان اهواز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اهواز
09962110829
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1399
تعداد طبقات: 4
مساحت زیربنا: 10

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه