دبیرستان دخترانه دوره اول آسیه اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان امام رضا - کوچه 23
03132338791
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه