دبیرستان دخترانه دوره اول ایران دخت فردوس

فردوس
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خراسان جنوبی - فردوس - خیابان مطهری - مطهری 3
05632729181
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه