دبیرستان دخترانه دوره اول خدیجه کبری اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
اصفهان - خیابان جی - خیابان سروستان - کوچه دلگشا
03132301271
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه