دبیرستان دخترانه دوره اول دهک کرمان

کرمان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کرمان - خیابان فیروزه - کوچه 3 - پلاک 9
03432448135
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه