دبیرستان دخترانه دوره اول شاهد کیهان اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
اصفهان - خیابان کاوه - خیابان باهنر - کوچه 29
03133452080
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه