دبیرستان دخترانه دوره اول شمیم عترت اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اصفهان
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه