دبیرستان دخترانه دوره اول شهید صوفی زابل

زابل
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
زابل - بلوار شهید حیدر شهرکی
0542233995
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه