دبیرستان دخترانه دوره اول صالحین البرز

كرج
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کرج - عظیمیه - میدان اسبی - خیابان تیمسار شمس
02632515141
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه