دبیرستان دخترانه دوره اول عترت بهشهر

بهشهر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بهشهر - چهار راه گرگان - کوچه ثبت احوال - بن بست شفا
01134528004
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه