دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

آمل
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مازندران - آمل - خیابان طالب آملی - دریای 25
01144292021
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه