دبیرستان دخترانه دوره دوم تمدن اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - بهارستان - خیابان الفت - خیابان ارس - جنب باشگاه فلات
03136826030
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه