دبیرستان دخترانه دوره دوم خاندان قفلی مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
مشهد - شهرک غرب - بلوار امامیه - انتهای امامیه 14
05136636121
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه