دبیرستان دخترانه دوره دوم دکتر آزیدهاک اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خانه اصفهان - فلکه نگهبانی - ابتدای نوبهار - جنب مجتمع مسکونی ساسان
03134256052
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه