دبیرستان دخترانه دوره دوم سیمای دانش خمینی شهر

خميني شهر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - خیمنی شهر - بلوار منتظری - کوچه 92
03133514160
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه