دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید چمران اهواز

اهواز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اهواز - گلستان - جنب کوی استادان - مدارس دانشگاه
06133738433
info@school.ir
دبیرستان دخترانه دوره اول شهید چمران اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه