دبیرستان دخترانه دوره دوم صدر خرم آباد

خرم آباد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
لرستان - خرم آباد - ساحلی غربی - مخابرات
06633223384
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه