دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان شوشتر

شوشتر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
شوشتر - میدان هفده شهریور - بلوار شرافت - روبروی بانک ایران زمین
06136211164
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه