دبیرستان دخترانه دوره دوم مهراندیش اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - کوچه 32
03136651315
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه