دبیرستان دخترانه دوره دوم میردامادی خمینی شهر

خميني شهر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - خمینی شهر - خیابان 17 شهریور
03133629249
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه