دبیرستان دخترانه دوره دوم نسرین جناب اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - خیابان 22 بهمن - گلباران 2 - رنگین کمان
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه