دبیرستان دخترانه دوره دوم نور هشتم شیراز

شيراز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
فارس - شیراز - بلوار پاسداران - کوچه 53
07138234570
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه