دبیرستان دخترانه دولتی عصمت زنجان

زنجان زنجان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
روبروی فرمانداری خیابان طالقانی جنوبی کوچه پردیس
09395932088
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1357
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 90

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه