دبیرستان دوره دوم دخترانه نیک آهنگ اصفهان

اصفهان اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - جنب مسجد حجت اکبر - کوچه اردیبهشت
03136631955
ghoudjani@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1390
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 800

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه