دبیرستان دوره اول دخترانه آئین روشن تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
پاسداران- بهارستان دهم - خیابان مریم خیابان جهانی نیا
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه