دبیرستان دوره اول دخترانه آتیه سازان تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میرداماد،‌کازرون شمالی،‌کوچه نیکنام،‌پ4
02122925448
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه