دبیرستان دوره اول دخترانه آریامنش تايباد

دخترانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
شهرک امام حسین- سهند شمالی
05154520170
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه