دبیرستان دوره اول دخترانه آزاده اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان شیخ صدوق شمالی- جنب مسجد حجت اکبر دبیرستان آزاده (دوره اول)
03136624534
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه