دبیرستان دوره اول دخترانه آسیه اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خ جی- خ اباذر - پشت درمانگاه - مدرسه آسیه
03135230399
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه