دبیرستان دوره اول دخترانه آیین زهرا دماوند

دماوند
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دماوند-گیلاوند خ شهیدبهشتی کوچه زنبق7
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه