دبیرستان دوره اول دخترانه اخوان اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اتوبان کاوه- کوی قدس- نبش کوچه شهید جوانی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه