دبیرستان دوره اول دخترانه ادیب اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دولت آباد-خ مطهری-بین سادات و امام رضا
03115827307
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه