دبیرستان دوره اول دخترانه اشراق مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مشهد-بلوار وکیل آباد-بلوار دانشجو-دانشجو27
05138922210
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه