دبیرستان دوره اول دخترانه اشرف رهنما1 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
میدان خراسان - خیابان طیب - جنب داروخانه مینو
02133703594
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه