دبیرستان دوره اول دخترانه اطهار اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
هشت بهشت غربی - روبروی ساختمان فرهنگ (بین لک و گلزار)-کوچه مهر
03112653532
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه