دبیرستان دوره اول دخترانه الزهرا ابرکوه

ابرکوه
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان شهیدان - فتح آباد
03532825207
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه