دبیرستان دوره اول دخترانه الغدیر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان 17 شهریور-چهارراه دروازه دولاب-خیابان آبشار(شهید عبدالرضاشیرازی)-کوچه لواسانی
02133129312
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه