دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین سبزوار

سبزوار
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
انتهای خیابان دانشگاه-شهرک جهاد-خیابان حکمت3
05144662363
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه