دبیرستان دوره اول دخترانه امام صادق تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک غرب (قدس)-بلوار شهید فرحزادی - بلوار شهید دادمان- خیابان فلامک- خیابان خوارزم -کوچه ا
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه