دبیرستان دوره اول دخترانه امیر المومنین سيرجان

سيرجان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان بلال- کوچه شماره 3
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه