دبیرستان دوره اول دخترانه اندیشه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار ابوذر-بعد از پل سوم-خ ربده شمالی کوچه ٥-جنب هنرستان کارودانش نرگس
02133151230
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه