دبیرستان دوره اول دخترانه اندیشه زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
زاهدان - بلوار معلم - معلم ١ -میلان ٤
05433446005
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه