دبیرستان دوره اول دخترانه اندیشه سازان تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
تهرانپارس- فلکه اول- ابتدای خیابان گلبرگ غربی-پ 9
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه