دبیرستان دوره اول دخترانه بافقی انار

انار
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
بلوار ایت اله خامنه ای
03434386060
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه